Национална олимпиада по информатика

2016 - 2017 учебна година

Втори (областен) кръг


Архив с условията на задачите

С получаването на последния архив с работатите на участниците,
състезанието завърши в 15:03 ч. на 19 март 2017 г.

Тестове и авторски решение по групи: A, B, C, D, E.

Списък на участниците.

Работи на участниците.

Резултатите от проверяващата система по групи: A, B, C, D, E.

Отговори на често задавани въпроси и поправки в условията:

1. Зад. B3:

Пояснението за пример 1 да бъде:

Прогресиите са:
При: d=1: 1,2; 2,3; 1,2,3;
При: d=2: 1,3

Пояснението за пример 2 да бъде:

Прогресиите са
При d = 1: 1,2; 1,2; 2,3; 1,2,3; 1,2,3.
При
d = 2: 1,3; 1,3.
При d = 8: 1,9; 1,9; 1,9

2. За зад. Е3:

Отговорът на пример 2 се състои от две числа и те са: 1   6

 


Вторият (областен) кръг на Националната олимпиада по информатика ще се
проведе на 19 март 2017 г. (неделя). Състезанието ще започне в 9:00 часа, а задачите
ще бъдат публикувани тук и в сайта ИНФОС в 8:30 часа на 19 март 2017 г.,
което означава, че учениците трябва да бъдат по местата си в залите в 8:30 часа.

Проверката на всички работи ще бъде извършена от Националната комисия.
За целта организаторите по места следва да спазват следното указанието за
провеждането и за изпращането на работите за проверка:

Указание
Образци на файлове: grad.xls, grad.zip, deklaracija.docx
Данни за компилатора и машината на проверяващата система
 


Архив:

Първи (общински) кръг на НОИ


План - календар  

Емил Келеведжиев (keleved@gmail.com)
21 March, 2017 19:37:56